Pasterz wspólnoty

bp Piotr Wawrzynek

Wraz z liderem rozeznaje wizję wspólnoty oraz dba o jej realizację we wspólnocie. Sprawuje opiekę duchową nad wszystkimi działaniami wspólnoty.

Pasterz wspólnoty, a od kwietnia 2023 roku biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej.. Twórca wspólnoty Dom na Skale oraz założyciel Szkoły Ewangelizacji śś. Piotra i Pawła we Wrocławiu. Członek Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja w Polsce.

Lider wspólnoty

Błażej Jankowski

Lider wspólnoty od 2022 roku, koordynuje działania wspólnoty oraz dba o harmonijną realizację celów wspólnoty. Prezes Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu – formalnego oblicza wspólnoty.

Prywatnie mąż Joanny, inżynier automatyk.

liderzy diakonii

Modlitwa:

Aneta Czerwińska

Dba o to, żeby wspólnota była miejscem spotkania z Bogiem, a członkowie wspólnoty wzrastali w modlitwie i stawali się ludźmi uwielbienia.

Uczniostwo:

Aldona Zięta

Dba o to, żeby każda osoba należąca do grup lokalnych stawała się coraz bardziej podobna do Jezusa poprzez formację i głoszenie we wspólnocie.

Służba:

Błażej Jankowski

Dba o harmonijny i ciągły wzrost wszystkich członków wspólnoty w służbie Bogu i ludziom.

Braterskie relacje:

Marta Galantowicz

Dba o trwałe i ciągłe budowanie relacji opartych na Bogu i wartościowym czasie spędzonym razem.

Ewangelizacja:

Łukasz Zaryczny

Dba o budowanie mentalności ewangelizatorów w każdym z członków wspólnoty oraz podejmowanie działań ewangelizacyjnych we wspólnocie (preewangelizacja, kurs Alpha, seminaria odnowy wiary itp.).

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Mt 18, 19-20