Ewangelizacja alpha

MISJA

Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego, by osoby nieznające Jezusa uformować na Jego uczniów i świadków.

wizja

Wspólnota zewangelizowana i ewangelizująca, realizująca w sposób zharmonizowany 5 celów biblijnych:

  • uwielbienie
  • uczniostwo
  • służbę
  • braterskie relacje
  • ewangelizację

strategia

MODLITWA

charyzmatyczna modlitwa osobista i wspólnotowa w oparciu o Słowo Boże i życie sakramentalne

UCZNIOSTWO

formacja uczniów Jezusa poprzez spotkania formacyjne wspólnoty

SŁUŻBA

każdy członek grupy wspólnoty podejmuje posługę dla wspólnoty na miarę swoich możliwości i sytuacji życiowej

BRATERSKIE RELACJE

budowanie jedności na poziomie Przymierza oraz grup lokalnych; dbanie o relacje, czas spędzony z braćmi i siostrami we wspólnocie

EWANGELIZACJA

budowanie mentalności ewangelizatora wyrażającej się w ewangelizacji osobistej i wspólnotowej

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Mt 18, 19-20