modlitwa

Najważniejszym aspektem życia naszej Wspólnoty jest wspólne uwielbienie Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca. W tym czasie prosimy również, by Duch Święty działał w nas z mocą i uzdalniał do wszystkich podejmowanych dzieł ewangelizacyjnych.

Modlitwa wspólnoty

Jezu, uwielbiamy Cię i wyznajemy Panem naszego życia i naszej Wspólnoty. Chcemy budować na Tobie jako Skale, naśladować Cię i być Twoimi świadkami. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy kochali Boga i ludzi, i trwali w jedności. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, módl się za nami. Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Modlimy się także za siebie nawzajem, podejmując posługę:

  • modlitwy wstawienniczej (indywidualnie nad osobą)
  • modlitwy osłonowej (na odległość, w różnych intencjach)

Modlitwa wstawiennicza

  • posługują nią osoby po odpowiedniej formacji, które mają zgodę pasterza Wspólnoty do pełnienia tej funkcji
  • do wstawienników można zgłosić się na każdym spotkaniu modlitewnym Wspólnoty
Poznaj nowych ludzi i wspólnie odkrywajcie wiarę

Kosz modlitw

Możemy pomodlić się w Twojej intencji – możesz przesłać ją tutaj:

13 + 13 =

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Mt 18, 19-20