Historia wspólnoty

Powstanie wspólnoty Dom na Skale

W 2003 r. został przeprowadzony kurs Filip pod kierownictwem ks. Piotra Wawrzynka. A potem Słowo wydało owoce, aby nieść innym Pana Boga. Najpierw spotykała się mała grupka 8 osób, modląc się i dzieląc Słowem Bożym, aby coraz bardziej się powiększać. Wszak ziarno zasiane wydaje plon i tak też było w nowo tworzącej się wspólnocie. Grupa spotykała się przy parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu. Oficjalna data powstania Domu na Skale DnS został przyjęta na rok 2004. Narzędziem ewangelizacji stały się kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja.

2004 r.

Przeprowadzka – zmiana miejsca spotkań wspólnoty

Wraz ze zmianą obowiązków w decyzji naszego Pasterza, zmieniały się także miejsca naszych spotkań, aby ostatecznie siedzibą wspólnoty stało Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej na Katedralnej 4.

2005 r.

Utworzenie Szkoły Ewangelizacji

Nie ustawiliśmy w głoszeniu Słowa, organizowaniu kursów oraz pozyskiwaniu nowych uczniów – członków wspólnoty.  W 2007 roku Arcybiskup Wrocławski zatwierdził prowadzenie kursów SESA przez Wspólnotę Dom na Skale, jako Szkołę Ewangelizacji śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

2007 r.

Powstanie Stowarzyszenia

W roku 2010 zostało zarejestrowane Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu, którego członkami przede wszystkim są osoby stanowiące serce wspólnoty – Przymierze.

Przez lata kształtowały się różne modele prowadzenia wspólnoty, przez ludzi uczestniczących w życiu wspólnoty. Patrząc wstecz dostrzegamy zmiany we wspólnocie, które dają jej wzrost. Wspólnotę DnS tworzą ludzie i kształtuje się ona poprzez ludzi. Chcemy aby wspólnota DnS była wspólnotą ludzi wzajemnie się wspierających, głoszących Ewangelię i czyniących uczniów.

Realizujemy to poprzez 5 celów biblijnych: uwielbienie, ewangelizację, więzi, służbę, formację. Wspólnie chcemy tworzyć rodzinę na fundamencie Jezusa.

2010 r.

Nominacja biskupa

Pasterz wspólnoty, ks. Piotr Wawrzynek, zostaje biskupem pomocniczym Diecezji Legnickiej.

2023 r.

2003r.

Początek

Zaczęło się od poznania w grupie ewangelizacyjnej Płomień Pański, kursów SNE (Szkoła Nowej Ewangelizacji; https://www.nowaewangelizacja.eu/historia-sesa-i-sesa-polska). W której kapłanem był ks. Piotr Wawrzynek i jego zapału czynienia uczniów.

2004r.

Powstanie wspólnoty Dom na Skale

W 2003r. został przeprowadzony kurs Filip pod kierownictwem ks. Piotra Wawrzynka. A potem Słowo wydało owoce aby nieść innym Pana Boga. Najpierw spotykała się mała grupka 8 osób modląc się i dzieląc Słowem Bożym, aby coraz bardziej się powiększać. Wszak ziarno zasiane wydaje plon i tak też było w nowo tworzącej się wspólnocie. Oficjalna data powstania Domu na Skale DnS) został przyjęta na rok 2004.

2005r.

Przeprowadzka – zmiana miejsca spotkań wspólnoty

Spotkania odbywały się w Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży na Katedralnej 4.

2007r.

2010r.

Utworzenie Szkoły Ewangelizacji

W 2007 r. Arcybiskup Wrocławski zatwierdził prowadzenie kursów SESA przez DnS. A w roku 2010 zostało zarejestrowane Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

Przez lata kształtowały się różne modele prowadzenia wspólnoty, przez ludzi uczestniczących w życiu wspólnoty. Patrząc wstecz dostrzegamy zmiany we wspólnocie, które dają jej wzrost. Wspólnotę DnS tworzą ludzie i kształtuje się ona poprzez ludzi. Chcemy aby wspólnota DnS była spólnotą ludzi wzajemnie się wspierających, głoszących Ewangelię i czyniących uczniów.

Od 2022r.

Aktualnie

Sapersperatem que prempore pa cus et et adit, ut acit, sequi dolorrovid mi, voluptaectem veniminvent.
Ulparum dit, soluptate praectiis doluptaquo blame vendes id que as domaiosant occupitas sin es et fugiati tem.

Świadectwo

Co mówią osoby, które zdecydowały się na tę przygodę?

Będąc członkiem wspólnoty i uczestnicząc w jej życiu, dostrzegam u siebie zmiany, których dokonuje Pan Bóg. Pan uzdalnia mnie do posług, dzięki którym mogę służyć innym ludziom i mówić im o miłości Bożej poprzez bycie animatorem i wstawiennikiem. Mam też grono osób wokół siebie, z którymi mogę porozmawiać o Panu Bogu, a także prosić o modlitwę. Dzięki wspólnocie widzę, jak wzrastam.

Asia