Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego - relacja

W sobotę 30. maja 2020 r. jako Wspólnota Dom na Skale uczestniczyliśmy w czuwaniu podczas wigilii Zesłania Ducha Świętego.  Czuwanie odbywało się przy grocie w parafii w Leśnicy. Jest to jedno z naszych czterech Dni Jedności w ciągu roku - spotkań, na których możemy się spotkań i razem modlić - i to właśnie wspólna modlitwa z braćmi i siostrami buduje w nas wspólnotę.
Niech Duch Święty będzie obecny w Nas i rozlewa w nas charyzmat proroctwa, charyzmat świadectwa o Jezusie Panu.

Poniżej świadectwa uczestników czuwania:

„Podczas czuwania miałam cały czas przed oczami słowa z Dziejów, kiedy Festus opowiadał królowi Agryppie o Pawle i o zarzutach jemu stawianych. Mówi tam, że Żydzi wnoszą oskarżenie przeciw Pawłowi i że chodzi o "jakiegoś" Jezusa, który umarł, a o którym Paweł twierdzi, że ŻYJE. Dla mnie jest to bardzo poruszająca prawda, że potrzeba Łaski Ducha świętego, żeby przyjąć tę prawdę i ją publicznie głosić. Jezus żyje :) i że Duch święty, który nas do tego uzdalnia, uzdalnia nas głęboko, aż do możliwej ofiary z życia- wzorem św. Pawła i nie tylko. Zachęcam do wołania o Ducha- bo z Niego jest taka moc.”
Kasia

„Wierzę, że Duch Święty przychodzi zawsze, kiedy go wzywamy. Wierzę, że w sobotę przyszedł też do mnie. Ostatni czas jest dla mnie czasem burz i walki. Od soboty mam w sercu pokój, głębokie pragnienie wolności i więcej sił do pokonywania pokus i odwracania sie od grzechu. A w zamęcie rozmaitych myśli, emocji i uczuć zaczynam stopniowo dostrzegać prawdę o sobie.
Chwała Panu!”
Marta