Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

DIAKONIA FORMACJI gromadzi osoby z Katolickiej Wspólnoty Modlitewno-EwangelizacyjnejDom na

Skale”, które pragną służyć wspólnocie poprzez troskę o formację jej członków i sympatyków.

Zadaniem Diakonii jest:

- troska o formację podstawową i permanentną Wspólnoty,

- rozeznawanie potrzeb Wspólnoty w obszarze formacji,

- doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia małych grup formacyjnych,

- nabywanie i rozwijanie umiejętności głoszenia konferencji będących elementem formacji Wspólnoty.

Nasze spotkania mają charakter modlitewno - formacyjny. Modlimy się w intencjach uczestników małych grup

formacyjnych i całej Wspólnoty. Formujemy się w obszarze prowadzenia grup, głoszenia konferencji. Na spotkania

Diakonii Formacji może przyjść każdy, kto chce służyć Wspólnocie poprzez prowadzenie grup formacyjnych oraz

troskę o członków i sympatyków wspólnoty.