Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Diakonia modlitwy

DIAKONIA MODLITWY gromadzi osoby, z Katolickiej Wspólnoty Modlitewno -EwangelizacyjnejDom na Skale”, które pragną pogłębić życie modlitwy i osobistą więź z Panem Bogiem i w ten sposób służyć Wspólnocie.

Do służby w Diakonii Modlitwy mogą włączać się osoby, które ukończyły I poziom formacji we Wspólnocie (tzw. formację wstępną). 

W ramach Diakonii Modlitwy funkcjonują grupy osób posługujących we Wspólnocie: wstawiennicy , grupa uwielbienia, grupa modlitwy osłonowej oraz grupa prowadzących modlitwę.

Nasze spotkania mają charakter modlitewno - formacyjny. Modlimy się w intencjach indywidualnych, Wspólnoty oraz całego Kościoła, a poprzez konferencje i rozważania Słowa Bożego zgłębiamy naszą wiarę i przygotowujemy do posługi.

Do zadań Diakonii należą:

- troska o życie modlitewne Wspólnoty,

- rozeznawanie i prowadzenie spotkań modlitewnych,

- służba wszystkim potrzebującym modlitwą wstawienniczą,

-modlitwa osłonaowa za wspólnotę i podejmowane przez nią dzieła

- posługiwanie modlitwą i śpiewem podczas rekolekcji, kursów oraz innych dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez Wspólnotę.

Do Diakonii można włączać się poprzez otawrte spotkania grupy uwielbienia - może przyjść na nie każdy, kto chce wzrastać na modlitwie i doświadczeniu Żywego, Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Grupa UWIELBIENIA spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 18.30 w sali nr 3